Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er

Vi ser mjukvara som hårdvara!

Välkommen till Reframe

Rafael och Mårten.

Vi är medskapare till en bättre framtid. Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt.

Rafael 070-7877799 Mårten 070-3312068
Image

Så här jobbar vi

Image

Vi lyssnar och analyserar

Image

Vi tänker helhet

Image

Designar för dina behov

Image

Tror på kraften i partnerskap

Varför välja oss?

Vi ser oss som framtidsförberedare!

Vi har inga färdiga
sanningar!

Fråga oss om våra utgångspunkter:

  • Vilka krafter finns att hantera
  • Organisationen behöver gränsgångare
  • Olika ambitioner av ledarskap
  • Arbetslivets nya kompetenser
  • En organisation är summan av allas beteend
  • Man måste leverera samtidigt som man utvecklas
  • Man kan bara förstå det man förstår
 
 
Fråga oss!
This image for Image Layouts addon
Verksamhetsanalyser och utveckling
This image for Image Layouts addon
Team och Ledarutveckling
This image for Image Layouts addon
Chefsstöd

Vad säger andra om oss?

Inspel från några av våra kunder

En chef i ett av våra större industriföretag svarar på frågan om vilket resultat arbetet med Reframe fört med sig:

”Vi har fått ett självdrag i organisationsutvecklingen, som är en ständigt pågående process. Vi har synliggjort en bild som alla kan köpa, vilket skapar hög delaktighet.”

”Mårten o Rafael är två personer som har båda fötterna i myllan, jobbar med ledarskap på ett mycket klarsynt och engagerat sätt. Vi är mycket nöjda med samarbetet som varat under många år”

”Det samarbete vi haft med Reframe Consulting har ökat förståelsen för ledarskapet som en förutsättning för en hållbar organisation med engagemang i fokus. 
De har ifrågasatt, kravställt och utmanat oss, men framförallt inspirerat och motiverat oss att skapa en långsiktig förändring som är på riktigt”.

Vi sorterar våra egna tankar och belyser olika mönster i arbetslivet i syfte att ge lyssnaren en möjlighet att kunna göra detsamma.

Lyssna på Sluta snacka skit - i huvudet på
Rafael och Mårten!

Stora eller små

Vårt nätverk

Reframe har över tid byggt upp ett nätverk av resurser och konsulter som vi samverkar med i uppdrag. Vi har noga valt våra "kompetenta vänner" utifrån synsätt, kompetens och vilka de är som personer.

Image
Image

Kontakta
oss!

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Vi ser mjukvara som hårdvara!

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er

Vår GDPR policy

Teamnox digitalt stöd för utveckling

Man kan inte tänka sig till utveckling, all förändring och utveckling sker i vardagen!

Teamnox är ett digitalt verktyg och är en del av Reframe Consulting

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se