Prata med oss om vad vi kan göra för dig och din organisation

Det går inte att lösa morgondagens problem med gårdagens sanningar!

Våra tjänster

Vi lyssnar, analyserar och designar för dina behov

För att kunna utveckla och stödja en kund med affärs-konsulttjänster krävs en förståelse för och tjänster och produkter som möjliggör att arbeta inom en större helhet. Affärskonsulting skiljer sig från enstaka kurser och utbildningar på det sättet att ”kurser och utbildning” sällan hamnar på rätt plats i förhållande till de möjligheter och svårigheter en kund faktiskt har. Man fokuserar på vilket verktyg, metod eller kurs som kunden har mest nytta av i en given situation eller vid en viss tidpunkt i en utvecklingsprocess. För att som leverantör kunna bistå en kund på bästa sätt, krävs att kunden och leverantören är överens om vilket behov som finns.

Verksamhetsanalyser
Verksamhetsanalyser

Det görs bäst genom analyser på olika nivåer. Att bygga en palett av metoder, övningar, tester, verktyg och kurser är i sig inte så svårt, det svåra ligger i förmågan och kunskapen att sammanfoga allt detta till en helhet, ett processflöde som håller över tid och som tillåter att man ”kursändrar” beroende på vad som händer och sker hos en kund. Denna s.k. dolda kunskap tar lång tid att bygga upp.

Framgången i utveckling av individer, grupper och organisationer handlar om att förstå saker på olika nivåer och ställa sig rätt frågor, exempelvis:

  • Hur utvecklas individen?
  • Hur utvecklas individer var för sig och tillsammans, så att en grupp kan växa och prestera mer tillsammans (synergi)
  • Hur utvecklas organisationen, med dess grupper och individer, så att människorna i den kan fokusera på det som skall göras och kontinuerligt är med och utvecklar sin egen verksamhet?

Så man utvecklar hela organisationen och inte bygger in eller förstärker stuprör eller avdelningstänk.

Reframe kommer från ordet Reframing, eller att bygga om en struktur praktiskt och mentalt, vilket skiljer sig från Framing där man ägnar sig åt justera det man redan har inom den ram man kallar verksamheten. Om Framing handlar om management är Reframing ledarskap. Management skapar nöjdhet på kort sikt medan ledarskap skapar nyfikenhet och innovation över tid. 

Vi på Reframe Consulting har haft den här typen av uppdrag som vår specialitet – vi analyserar, planerar, föreslår actions, genomför och utvärderar våra insatser – oavsett vilken nivå vi arbetar med. Utveckling och förändring av verksamheter handlar om att hantera komplexitet – det handlar om att förstå skillnaden mellan organisation och organisering. Organisation är statisk och organisering är dynamisk. Att utveckla sin affärsverksamhet är alltid en dynamisk process – vi kallar det – Reframe Your Business! 

Image

Kontakta
oss!

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Vi ser mjukvara som hårdvara!

Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom lönsammare affärer för er

Vår GDPR policy

Teamnox digitalt stöd för utveckling

Man kan inte tänka sig till utveckling, all förändring och utveckling sker i vardagen!

Teamnox är ett digitalt verktyg och är en del av Reframe Consulting

Mårten Sallander
Tel: 070-331 20 68
sallander@reframeconsulting.se

Rafael Pimenta
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se