Image

Kontakta oss!

Image

Reframe Consulting

 Rafael Pimenta     

Tel: 070-7877799    

pimenta@reframeconsulting.se          

 Mårten Sallander  

Tel: 070-331 20 68 

 salander@reframeconsulting.se

                                                                                                                      


En ny tid till mötes!

Tecken på att vi kan gå en ny tid till mötes är all den uppfinningsrikedom som nu spirar bland företagare och privatpersoner. Industrin ställer om och tillverkar handsprit istället för vodka, gör skyddsutrustning istället för barnkläder och frivilliga skapar en app som gör att äldre och isolerade kan få mat hemkörd till dörren utan att behöva lämna hemmet.

I tider av kris går vi också samman och blir pragmatiska och praktiska, vi löser de problem vi ser finns och som inte någon annan tar i. Det medför i sin tur att vi börjar tänka och reflektera över det vi har och inte har, hur vi vill och inte vill ha det. Det är det här som är männi-skans styrka, att inse att vi är i kris och att det är en typ av krig vi utkämpar. Vi kopplar ut vår autopilot, börjar styra själva och uppskatta det vi oftast tagit för givet. Kan vi hålla kvar i den tanken och känslan kan vi utveckla sam-hället och bygga hållbarhet och minska sårbarhet nästa gång krisen står för dörren.

Image